Türkiye’de İşsizlik Oranı Düşüş Gösterdi: İşsiz Sayısı 3.4 Milyona İndi

Türkiye’de İşsizlik Oranı Düşüş Gösterdi: İşsiz Sayısı 3.4 Milyona İndi

Türkiye’deki işsizlik rakamları 2023 yılının ikinci çeyreği itibarıyla olumlu bir seyir izledi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, işsizlik oranı düşüş kaydederek ekonomik açıdan olumlu bir tabloyu yansıttı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 15 yaş ve üstü kişiler arasındaki işsiz sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi olarak belirlendi. Bu durum, işsizlik oranının da 0.3 puanlık düşüşle %9.7 seviyesine gerilediği anlamına geliyor. İşsizlik oranı erkeklerde %7.8, kadınlarda ise %13.4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilen kişilerin sayısı ise 2023 yılının ikinci çeyreğinde 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise %48.2 olarak kaydedildi. Bu oranın cinsiyet bazında incelenmesi sonucunda, erkeklerde %65.7 ve kadınlarda %31.1 olarak belirlendi.

İşgücüne katılma oranı da dikkate değer bir durumu yansıtıyor. İşgücü, bir önceki çeyreğe kıyasla 80 bin kişi artarak 34 milyon 914 bin kişiye yükseldi. Bu durum işgücüne katılma oranının %53.4 olarak sabit kaldığını gösteriyor. Cinsiyet bazında işgücüne katılma oranı incelendiğinde, erkeklerde %71.2, kadınlarda ise %36.0 seviyelerinde kaydedildi.

Genç nüfusta işsizlik oranı da göz önünde bulundurulması gereken bir başka veri. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1.2 puanlık düşüşle %18.3 olarak belirlendi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranının cinsiyet bazında dağılımına baktığımızda ise, erkeklerde %15.1, kadınlarda ise %24.1 olarak hesaplandı.

İstihdam sektörleri incelendiğinde, hizmet sektörünün öne çıktığı görülüyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, sanayi sektöründe 8 bin kişi azalma yaşanırken, tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 28 bin kişi azaldı. Ancak hizmet sektöründe 121 bin kişilik bir artış görüldü. İstihdam edilenlerin dağılımına bakıldığında ise, %14.7’si tarım, %21.7’si sanayi, %6.3’ü inşaat ve %57.4’ü hizmet sektöründe istihdam edildi.

Son olarak, çalışanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi de dikkate alınması gereken bir başka nokta. 2023 yılının ikinci çeyreğinde bu süre bir önceki çeyreğe kıyasla 0.4 saat azalarak 44.3 saat olarak kaydedildi.

Tüm bu veriler ışığında, Türkiye ekonomisinin işsizlikle mücadelede olumlu bir trend gösterdiği görülüyor. İşsizlik oranındaki düşüş ve istihdamdaki artış, ekonominin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Özellikle genç nüfusun işsizlik oranındaki düşüş, gelecekteki ekonomik potansiyele dair umut verici bir işaret olarak değerlendirilebilir.